Teren + Casa 962 mp Voluntari, jud Ilfov
RON
1.648.988

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
1.648.988 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Voluntari
Adresa:
Voluntari, str. Drumul Potcoavei, nr. 59 (59A), vila 6, județ Ilfov
Nr. dosar:
170/2017
Data licitației
09 ianuarie 2019

In data de 21 IUNIE 2018, ora 13:00, va avea loc la sediul Societăţii Civile Profesionale De Executori Judecătoreşti Dobra, Coşoreanu & Asociaţii din Bucureşti B-dul. Libertăţii nr. 20 – 22, bl. 102, parter şi mezanin, sector 5, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Voluntari, str. Drumul Potcoavei, nr. 59 (59A), vila 6, județ Ilfov, identificat cu număr cadastral/topo 104866, întabulat în Cartea Funciară nr. 104866 a localității Voluntari, compus din teren intravilan, categoria de folosință curți/construcții în suprafață totală de 962 m.p (conform actelor de proprietate, extras de carte funciară), respectiv 961 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale) împreună construcția edificată pe acesta – locuință unifamilială, în suprafață construită la solde 318 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale, extrasului de carte funciară), având regim de înălțime Sp+P+1E+M, cu o suprafață construită desfășurată de 724 m.p., inclusiv terasele circulabile și garajul, existente anexate clădirii. Aria utilă cumulată este de 457,01 m.p. și aria totală, incluzând zonele anexe 680,98 m.p.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 59690 a comunei/ oraşului/ municipiului Magurele şi
RON
1.884.246
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Cota de ½ din dreptul de proprietate al
RON
1.897.886