Teren + Casa 366,86 mp Corbeanca
RON
656.172

Preț:
656.172 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Corbeanca
Adresa:
comuna Corbeanca, sat Ostratu, Cartier Paradisul Verde, str. Platanului nr. 24A, jud. Ilfov
Nr. dosar:
371/2017
Data licitației
27 septembrie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 112583 a comunei/ oraşului/ municipiului Corbeanca, jud. Ilfov şi numărul cadastral 1478/108/1, situat în comuna Corbeanca, sat Ostratu, Cartier Paradisul Verde, str. Platanului nr. 24A, jud. Ilfov, compus din compus din teren în suprafaţă de 366,86 m.p. (proprietatea debitorului POSTICA LUDMILA, cu drept de folosinţă instituit în favoarea debitorilor BULĂŢEL SERGIU şi BULĂŢEL ALLA) şi construcţia cu destinaţie locuinţă, edificată pe acesta, de tip P+E, întabulată în Cartea Funciară nr. 112583-C1 a localităţii Corbeanca, jud. Ilfov (proprietatea debitorilor BULĂŢEL SERGIU şi BULĂŢEL ALLA), cu o suprafaţă construită la sol de 108,34 m.p., desfăşurată astfel: la parter: hol în suprafaţă de 12,06 m.p., cameră de zi în suprafaţă de 23,97 m.p., bucătărie în suprafaţă de 10,04 m.p., debara în suprafaţă de 2,88 m.p., baie în suprafaţă de 3,36 m.p., cameră în suprafaţă de 13,32 m.p., totalizând o suprafaţă utilă de 65,63 m.p., terasă în suprafaţă de 6,50 m.p. şi terasă în suprafaţă de 21 m.p., rezultând o suprafaţă de 93,13 m.p.; la etaj: hol în suprafaţă de 17,28 m.p., dormitor în suprafaţă de 15,46 m.p., dormitor în suprafaţă de 8,52 m.p., baie în suprafaţă de 6,36 m.p., garderobă în suprafaţă de 3,36 m.p., dormitor în suprafaţă de 13,32 m.p., totalizând o suprafaţă utilă de 64,30 m.p. şi balcon în suprafaţă de 6,61 m.p., rezultând o suprafaţă de 70,91 m.p., conform documentaţiei cadastrale.

Alte licitații

Imobilul reprezentat de cota de ¾ din dreptul de proprietate din imobilul reprezentat de terenul
RON
104.747
Imobilul situat în Localitatea Frumusani, sat Orasti, tarlaua 29/2, parcel 26/1, Judetul Calarasi,
RON
17.664