Teren + Casa 3043 mp Gruiu Ilfov
RON
600.655

Preț:
600.655 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Gruiu
Adresa:
Com. Gruiu, Dj 101B, nr. 12, județul Ilfov
Nr. dosar:
447/2016
Data licitației
23 mai 2019

imobilul situat în Com. Gruiu, Dj 101B, nr. 12, județul Ilfov, identificat cu număr cadastral 20, înscris în Cartea Funciară nr. 53388 a localităţii Gruiu, jud. Ilfov, compus din teren intravilan în suprafaţă de 3.043 m.p. (3.043,20 m.p. conform măsurătorilor cadastrale), din care suprafaţa de 1.487,30 m.p., cu destinaţia curţi/construcţii şi suprafaţa de 1.423,78 m.p., cu destinaţia arabil şi construcţia C1 locuinţă, în suprafaţă construită la sol de de 183,40 m.p., cu regim de înălţime S+P+E+M, cu o suprafaţă construită desfăşurată de circa 733,50 m.p., identificată cu număr cadastral 20-C1

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 212655-C2-U33 a sectorului 3 București şi numărul
RON
333.172
imobilul situat in Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu (fostă Dobrogeanu Gherea) nr. 104,
RON
464.419