Teren + Casa 1938 mp Ghimpati jud Giurgiu
RON
740.505

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
740.505 RON
Tip:
Casă
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Ghimpati
Adresa:
Localitatea Ghimpaţi, judeţul Giurgiu
Nr. dosar:
689/2017
Data licitației
11 septembrie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 32897 a comunei Ghimpaţi şi numărul cadastral 1951, situat în Localitatea Ghimpaţi, judeţul Giurgiu, compus din teren intravilan, categoria de folosinţă curţi/construcţii, în suprafaţa de 1,938 mp (conform măsurătorilor cadastrale) sau de 1.938 mp (conform actelor de proprietate, extrasului de carte funciară) împreună cu construcţia identificată cu nr. cadastral 1951-C1, cămin cultural în suprafaţă construită la sol de 663,2 mp, (conform măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate, planşelor arhitecturale) cu regim de înălţime Sp+P+1Ep, cu o suprafaţă construită desfăşurată de cca 901,3 mp + subsol parţial 110,07 mp (sub zona extinsă)=1.011,41 mp. În raportul de evaluare au fost efectuate următoarele observaţii: “La momentul inspecţiei s-a constatat o extindere a corpului de proprietate (segmentul din spate – Nord) şi desfiinţarea construcţiei anexă C2, în prezenta evaluarea fiind inclusă clădirea sub forma actuală. Accesul amenajat pe latura dinspre N-E ( în dreapta clădirii) este realizat pe un teren ce nu face obiectul evaluării de faţă (alt nr. cadastral)”.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 59690 a comunei/ oraşului/ municipiului Magurele şi
RON
1.884.246
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Cota de ½ din dreptul de proprietate al
RON
1.897.886