Teren + Casa
RON
476.506

Preț:
476.506 RON
Tip:
Casă
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
Bucuresti
Nr. dosar:
1401/2017
Data licitației
20 noiembrie 2018

Imobilul identificat prin Cartea Funciară nr. 215130 a municipiului Bucureşti Sector 2 şi numărul cadastral 215130, situat în Bucureşti, str. Simion Busuioc, nr. 52, sector 2, compus din cota de 1/2  din dreptul de proprietate al terenului în suprafaţă de 455 mp conform actelor de proprietate, 455,00 mp conform măsurătorilor cadastrale, cu destinaţie intravilan, categoria curţi/construcţii împreună cu cota de 2/4 din dreptul de proprietate al construcţiei edificată pe acesta identificată cu nr. cadastral 215130-C1, intabulată în Cartea Funciară nr. 215130-C1 a mun. Bucuresti, sector 2  cu regim de înălţime P+1E+M cu suprafaţă construită desfăşurată de cca 510 m.p. compusă din dormitor, sufragerie, cameră, cameră, bucătărie, patru holuri, debara, şase magazii şi wc în suprafaţă totală de 138,884 mp conform măsurătorilor cadastrale şi corp clădire – casă bătrânească (cealaltă parte din construcţia C1 ce este intabulată în Cartea Funciară, în suprafaţă construită la sol de cca 56 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale interioare).

Alte licitații

Imobil situat în comuna Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov, tarlaua 17, parcelele
RON
167.339
Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 208792-C2-U2 a municipiului Bucuresti şi numărul
RON
359.267