TEREN 1500 MP BUCURESTI SECTOR 1
RON
125.307

Preț:
125.307 RON
Tip:
Teren
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Bucureşti, Şos. Odăi nr. 197, sector 1
Nr. dosar:
416/2013
Data licitației
09 mai 2018

COTA de 1/2 din imobilul situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 197, sector 1, compus din teren în suprafaţă totală de 1.500 m.p., conform actelor de proprietate (1.499 m.p.. conform măsurătorilor), identificat cu număr cadastral 212300, întabulat în Cartea Funciară nr. 212300, a Sectorului 1 Bucureşti

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 205440 a
RON
1.043.750
1) imobilele teren intravilan şi îmbunătăţiri aduse lor în suprafaţă de 13.259 m.p. situat
RON
1.026.630