teren 5500 mp
RON
6.516

Preț:
6.516 RON
Tip:
Teren
Județ:
Prahova
Localitate:
Adresa:
comuna Albești-Paleologu, tarla 23, parcela A 323/13 județul Prahova
Nr. dosar:
761/2012
Data licitației
02 mai 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului, reprezentat de teren arabil extravilan în suprafață de 5.505 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale) sau de 5.500 mp (conform actelor de proprietate), situat în comuna Albești-Paleologu, tarla 23, parcela A 323/13 județul Prahova, înscris în Cartea Funciară nr. 20363 a localității Albești – Paleologu, identificat cu nr. cadastral 1979 (identificator electronic 20363)

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 205440 a
RON
1.043.750
1) imobilele teren intravilan şi îmbunătăţiri aduse lor în suprafaţă de 13.259 m.p. situat
RON
1.026.630