Spatiu comercial + teren – Ilfov

Descriere Proiect
Preț 499.131 RON
Tip Spațiu Comercial
Județ Ilfov
Localitate Ciorogârla
Adresa Ciorogârla, Sos. Bucuresti (DJ 601), judet Ilfov
Dosar nr. 1272/2018
Dată licitație 6 aprilie 2020

Descriere

imobilul identificat prin Cartea Funciară nr. 178 a localităţii Ciorogârla şi numărul cadastral 154, situat în Ciorogârla, Şos. Bucureşti, tarla 42/1, parcela 33, jud. Ilfov, compus din teren intravilan în suprafaţă de 1.100 m.p. conform actelor de proprietate, respectiv 1.096,87 m.p. conform măsurătorilor cadastrale de proprietate şi construcţia edificată pe acesta reprezentată de restaurant în suprafaţă construită la sol de cca 550 m.p. cu regim de inaltime P+1E+M cu o suprafaţă construită desfăşurată de cca 1.347,5 m.p

Licitatie Details