Spatiu Comercial Bucuresti
RON
5.458.542

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
5.458.542 RON
Tip:
Județ:
Localitate:
Adresa:
Dimitrievici Kiseleff, nr 9, sector 1, București
Nr. dosar:
1856/2018
Data licitației
15 mai 2019

Imobil reprezentat de spaţiul comercial la parter de bloc situat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, Tronson I, Sp+P+Mz, sector 3 alcătuit in spaţiu comercial la parter de bloc avand 35 de încăperi şi dependinţe, confort 1, decomandat, în suprafaţă totală de circa 845,57 m.p. (conform actelor de proprietate şi măsurătorilor cadastrale/conform releveului efectuat în anul 2006), compus din:
 spaţiul comercial situat la subsol avand 8 încăperi, cu o suprafaţă de 122,35 m.p., poziţia 9 = 2,88 m.p. (subsol ce face parte din întreg imobilul S+P+M, cu suprafaţa construită de 880,60 m.p.) şi cota parte nedeterminată din părţile şi dependinţele comune ale clădirii precum şi cota parte indiviză din întreg terenul aferent în suprafaţă de 137,67 m.p., identificat cu număr cadastral 219885-C1-U7 intabulat în Cartea Funciară nr. 219885-C1-U7 a municipiului Bucureşti Sector 3;
 spaţiul comercial situat la parter avand 17 încăperi cu o suprafaţă de 238,73 m.p., poziţia 18 = 10,49 m.p. (scări), poziţia 19 = 5,30 m.p. (scări), poziţia 20 = 2,45 m.p. (lift), poziţia 21 = 4,12 m.p. (scări) (parter ce face parte din întreg imobilul S+P+M, cu suprafaţa construită de 880,60 m.p.) şi cota parte nedeterminată din părţile şi dependinţele comune ale clădirii precum şi cota parte indiviză din întreg terenul aferent în suprafaţă de 137,67 m.p. identificat cu număr cadastral 219885-C1-U6 intabulat în Cartea Funciară nr. 219885-C1-U6 a municipiului Bucureşti Sector 3;
 spaţiul comercial situat la mezanin avand 18 încăperi cu o suprafaţă de 325,21 m.p., poziţia 19 = 3,30 m.p. (lift), poziţia 20 = 9,28 m.p. (scări), poziţia 21 = 5,30 m.p. (scări) (mezanin ce face parte din întreg imobilul S+P+M, cu suprafaţa construită de 880,60 m.p.) şi cota parte nedeterminată din părţile şi dependinţele comune ale clădirii precum şi cota parte indiviză din întreg terenul aferent în suprafaţă de 137,67 m.p. identificat cu număr cadastral 219885-C1-U8 intabulat în Cartea Funciară nr. 219885-C1-U8 a municipiului Bucureşti Sector 3, proprietatea debitorului AMERICANA 2000 IMPORT EXPORT SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 3, B-dul UNIRII Nr. 57, Bloc E4, TR.IV, Scara 5+6.

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 4, situat in Bucuresti, str. Corneliu
RON
409.222
imobilul situat în localitatea Chiajna, tarla 53, parcela 14, judeţ Ilfov, compus din teren
RON
194.850