Spatiu Comercial Bucuresti
RON
3.358.672

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
3.358.672 RON
Tip:
Spațiu comercial
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
Bucuresti
Nr. dosar:
1954/2018
Data licitației
10 ianuarie 2019

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 220479-C1-U6 a municipiului Bucuresti Sector 2 şi numărul cadastral 220479-C1-U6, situat în Bucuresti, Str. P-ta Rosetti nr. 4, Lot 2, sector 2, compus din spaţiu comercial compus din 3 subspaţii ce pot funcţiona independent, cumulând circa 10 camere plus dependinţe, semidecomandate, cu o arie dispusă pe parterul şi subsolul blocului din care face parte, în suprafaţă utilă cumulată de 369,44 m.p., o suprafaţă totală de 389,77 m.p. (inclusiv casa scărilor de acces de 20,33 m.p.) sau o arie construită de 510 m.p. conform măsurătorilor cadastrale , impreuna cu cota parte indiviză din părţile şi dependinţele comune ale clădirii şi cota parte indiviză de circa 9,4527 % echivalentă suprafeţei de 57 m.p. din terenul pe care se află edificată clădirea cu o arie totală de 603 m.p

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului
RON
131.124
Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul
RON
81.100