SPATII COMERCIALE
RON
774.624

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
774.624 RON
Tip:
Spațiu comercial
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
Bucuresti, sector 3, Intr. Horbotei (fosta Aleea Buchetului 3-5), nr. 12, bloc 4, parter
Nr. dosar:
91/2018
Data licitației
18 noiembrie 2019

vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, proprietatea debitorului ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII MONTAJ AG SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Intr. Horbotei nr. 12, bl. 4, et. parter, spatiul comercial 4/1, sector 3, respectiv:

  1. SPATIUL COMERCIAL 4/1, situat in Bucuresti, sector 3, Intr. Horbotei (fosta Aleea Buchetului 3-5), nr. 12, bloc 4, parter, identificat cu nr. cadastral 210344-C2-U1, intabulat in Cartea Funciara nr. 210344-C2-U1 a Municipiului Bucuresti, Sector 3, compus din spatiu comercial, oficiu si grup sanitar, avand o suprafata utila de 165,99 mp si o suprafata construita la sol de 204,71 mp, impreuna cu cota indiviza de 3,17%, aferenta spatiului comercial, din partile si dependintele comune ale intreg imobilului-bloc, care prin natura si destinatia lor, sunt in folosinta comuna, fortata si perpetua a tuturor coproprietarilor si dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren de 19,07 mp, aferenta spatiului comercial, din terenul in suprafata totala de 600 mp, pe care este edificată construcţia, împreună cu dreptul de servitute de trecere asupra imobilului identificat cu număr cadastral 1059/6, înscris în Cartea Funciară nr. 1624_7,
  2. SPATIUL COMERCIAL 4/2, situat in Bucuresti, sector 3, Intr. Horbotei (fosta Aleea Buchetului 3-5), nr. 12, bloc 4, parter, identificat cu nr. cadastral 210344-C2-U3, intabulat in Cartea Funciara nr. 210344-C2-U3 a Municipiului Bucuresti, Sector 3, compus din spatiu comercial, oficiu si grup sanitar, avand o suprafata utila de 165,99 mp si o suprafata construita la sol de 204,71 mp, impreuna cu cota indiviza de 3,17%, aferenta spatiului comercial, din partile si dependintele comune ale intreg imobilului-bloc, care, prin natura si destinatia lor, sunt in folosinta comuna, fortata si perpetua a tuturor coproprietarilor si dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren de 19,07 mp, aferenta spatiului comercial, din terenul in suprafata totala de 600 mp, pe care este edificată construcţia, împreună cu dreptul de servitute de trecere asupra imobilului identificat cu număr cadastral 1059/6, înscris în Cartea Funciară nr. 1624_7.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Municipiul Calarasi, str. Luceafarului, nr.
RON
159.588
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Municipiul Calarasi, Prel. Bucuresti, nr.
RON
217.620