Licitații
Preț:
50000 - 600000

Anunțuri licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în Mihăileşti, Tarla 52/8, Parcelele 365/4/3, 365/4/4, jud. Giurgiu, identificat cu nr. cadastral 2245, întabulat în Cartea Funciară nr.
Data licitatiei: 15 martie 2019
RON
176.327
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Lupşanu, sat Plevna nr. 216, tarla 18, parcela 993, jud. Călăraşi, compus din teren intravilan în suprafaţă de 1.000 m.p. (conform
Data licitatiei: 12 martie 2019
RON
188.947
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în Bucureşti, str. Floretei nr. 14A, sector 5, identificat cu nr. cad. 208805, întabulat în C.F. nr. 208805 a Sectorului 5 Bucureşti, compus
Data licitatiei: 07 martie 2019
RON
242.526
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Costineşti, sat Costineşti, str. Pescăruşului nr. 8, judeţ Constanţa (parcela A323/56), compus din construcţie (PENSIUNE 4****)
Data licitatiei: 08 martie 2019
RON
1.729.280
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in comuna Snagov, sat Vlădiceasca, str. George Enescu nr. 45, jud. Ilfov, compus din: teren identificat cu număr cadastral 2594/2,
Data licitatiei: 08 martie 2019
RON
497.482
Vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile: teren cu destinaţia intravilan, în suprafaţă de 61.616 m.p., conform măsurătorilor cadastrale (61.900 m.p., conform actelor de
Data licitatiei: 27 februarie 2019
RON
444.882
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de apartamentul nr. 15 situat in Urziceni, str. Maramureş nr. 2, bl. U1, sc. A, et. 4, judeţ Ialomiţa, identificat cu număr cadastral
Data licitatiei: 05 martie 2019
RON
144.054
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu, compus din teren intravilan în suprafaţă de 1.500 mp, identificat cu număr cadastral 1449, înscris
Data licitatiei: 22 februarie 2019
RON
28.469
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în comuna Tămădău Mare, sat Dârvari, str. Liviu Rebreanu nr. 3, judeţ Călăraşi, identificat cu nr. cad. 20952, întabulat în C.F. nr.
Data licitatiei: 01 martie 2019
RON
102.417
   Vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 13, situat în com. Snagov, sat Snagov, bl. PR1, parter, judeţ Ilfov, compus din 1 (una) cameră de locuit şi dependinţe, cu o
Data licitatiei: 26 martie 2019
RON
56.700