Licitații
Preț:
50000 - 600000

Anunțuri licitații

Vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile: teren în suprafaţă de 583 m.p., cu destinaţie intravilan, categoria de folosinţă arabil, situat în com. Snagov, sat
Data licitatiei: 06 martie 2019
RON
49.099
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului teren în suprafaţă de 4.146 m.p., cu destinaţie extravilan, categoria de folosinţă arabil, situat în com. Snagov, sat Tâncăbeşti, tarla 253,
Data licitatiei: 06 martie 2019
RON
250.509
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 64, situat în Giurgiu, str. București, bl. 26/511, sc. E, et. 4, județ Giurgiu, identificat cu nr. cadastral 2091003/E/64, întabulat
Data licitatiei: 13 martie 2019
RON
103.032
imobil situat in Alexandria, str. Dunării, nr. 201, județ Teleorman, întabulat în Cartea Funciară nr. 24341 a Municipiului Alexandria, compus din teren în suprafaţă de 1.582 mp şi
Data licitatiei: 04 martie 2019
RON
744.607
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Pantelimon, tarla 54, parcela 503/21, lot nr. 3, județ Ilfov, identificat cu număr cadastral 449/7/2/3, întabulat în Cartea Funciară nr.
Data licitatiei: 06 martie 2019
RON
33.469
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în intravilanul com. Glina, sat Glina, str. Parcului F.N., jud. Ilfov, tarla 33/2, parcela 17, compus din teren în suprafaţă de 1.100 m.p.
Data licitatiei: 26 februarie 2019
RON
73.934
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Comuna Brăneşti, sat Pasărea, str. Constanta f.n. (potrivit actului de proprietate), judeţul Ilfov, T74, PA276, P275, identificat cu nr.
Data licitatiei: 08 martie 2019
RON
1.003.518
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Comuna Moara Vlăsiei, sat Moara Vlăsiei, tarla 93, parcela 356, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 875, întabulat în Cartea
Data licitatiei: 04 martie 2019
RON
172.087
Vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile (identificate şi descrise conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare): 1. imobilul situat în
Data licitatiei: 08 martie 2019
RON
31.818
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Bucureşti, str. Demnităţii nr. 23B, sector 1, identificat cu nr. cadastral 231420, întabulat în Cartea Funciară nr. 231420 a Sectorului
Data licitatiei: 08 martie 2019
RON
326.200