Licitații
Preț:
50000 - 600000

Anunțuri licitații

vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, respectiv:  teren în suprafaţă de 390 m.p., categoria de folosinţă arabil, identificat cu nr. cad. 31295, întabulat în C.F. nr.
Data licitatiei: 28 februarie 2019
RON
206.890
vânzarea la licitaţie publică a imobilului teren în suprafaţă de 1.724 m.p. situat în localitatea Amara, str. Lacului f.n., tarla 25, parcelele 5824, 5825, 5861/2, judeţul Ialomiţa,
Data licitatiei: 22 februarie 2019
RON
52.830
1) ventilator mare – 10 bucăti montate în pereţi, producător Aytav, 42.000 m.c., bun montat şi funcţional pe amplasament – 7.040,04 lei inclusiv TVA 2) ventilator mic – 4 bucăţi montate în pereţi, producător Aytav, 16.000 m.c., bun montat şi funcţional pe amplasament – 1.949,22 lei inclusiv TVA; 3) linie hrănitoare – 11 bucăţi, disponibilă direct de pe amplasament, cca 40 ml (cca 50 vase)/linie – 33.956,65 lei inclusiv TVA; 4) linie furnizare apă – 14 bucăţi, disponibilă direct de pe amplasament, cca 40 ml (cca 80 buc)/linie – 17.439,45 lei inclusiv TVA; 5) clapete ventilaţie – 40 de bucăţi montate în pereţi, Big Dutchman, cca 0,5/0,25 m, cu închidere/deschidere electrică, bun montat şi funcţional pe amplasament – 6.498,59 lei inclusiv TVA; 6) conductă alimentare apă 100 ml – 1 bucată, bun montat şi funcţional pe amplasament – 517,76 lei 7) tubulatură furnizare căldură (aer cald) – 4 bucăţi, disponibilă direct de pe amplasament – 433,16 lei inclusiv TVA; 8) centrală panou linie hrănitoare – 1 bucată, disponibilă direct de pe amplasament – 3.086,86 lei inclusiv TVA; 9) centrală panou – ventilaţie – 1 bucată, disponibilă direct de pe amplasament – 1.245,93 lei inclusiv TVA; 10) panouri filtre apă- 12 bucăţi, demontate, disponibile direct de pe amplasament, cca 2/1,5 m (8 nesatisfăcătoare, 4 satisfăcătoare) – 1.299,48 lei inclusiv TVA; 11) centrală căldură – 1 bucată, bun montat şi funcţional pe amplasament, 300.000 kcal/h; urme de rugină, vopsea decojită, Yagmur Teknik YTPH 300 – 6.986,49 lei inclusiv TVA; 12) hidrofor – demontat, disponibil direct de pe amplasament, 50 l, Omnigena JET 100A (a) – 271,32 lei inclusiv TVA 13) 2 rezervoare apă – demontate, disponibile direct de pe amplasament, 1000 l, Valrom – 1.191,19 lei inclusiv TVA 14) siloz – 1 bucată – bun montat şi funcţional pe amplasament, cca 5+2,5 m H, montat pe amplasament, Aytav – 9.531,90 lei inclusiv TVA 15) cuibar (grilaj metalic) – demontat, disponibil direct de pe amplasament – 487,90 lei inclusiv TVA 16) vitrină frigorifică – 1 bucată- demontată, disponibilă direct de pe amplasament, VIT-NIC – 1.732,64 lei inclusiv TVA 17) echipament linie hrănitoare – 3 bucăţi – demontate, disponibile direct de pe amplasament, depozitat (cca 9 vase x 3 bare) – 487,90 lei inclusiv TVA 18) echipament linie apă 6 bucăţi – demontate, disponibile direct de pe amplasament, depozitat (cca 20 vase x 6 bare) – 1.949,22 lei inclusiv TVA
1) ventilator mare – 10 bucăti montate în pereţi, producător Aytav, 42.000 m.c., bun montat şi funcţional pe amplasament 2) ventilator mic – 4 bucăţi montate în pereţi, producător
Data licitatiei: 06 martie 2019
RON
3.520
vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în com. Bolintin Vale, str. Viticultori, jud. Giurgiu, compus din teren în suprafaţă de 2.200 m.p., cu destinaţie intravilan, categoria de
Data licitatiei: 01 martie 2019
RON
82.710
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Stoeneşti, judeţul Giurgiu, identificat cu număr cadastral 30540, întabulat în cartea funciară nr. 30540 a localităţii Stoeneşti,
Data licitatiei: 28 februarie 2019
RON
90.281
APARTAMENT NR. 13 situat în Bucureşti, situat în Bucureşti, str. Fluviului nr. 15, bl. A, et. 1, sector 1 compus din o camera de locuit plus dependinţe, confort 1, semidecomandat, în
Data licitatiei: 08 martie 2019
RON
89.674
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu (fostă Dobrogeanu Gherea) nr. 104, județul Teleorman, identificat cu număr cadastral 21790,
Data licitatiei: 04 martie 2019
RON
464.419
vânzarea la licitaţie publică a imobilului, identificat şi descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare, situat în Com. Frăteşti, Sat Remus, str.
Data licitatiei: 05 martie 2019
RON
353.960
vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 110521 a comunei/ oraşului/ municipiului Voluntari, județul Ilfov şi numărul cadastral 975/8, situat în
Data licitatiei: 15 martie 2019
RON
1.297.033
Teren intravilan în suprafaţă de 13.211,71 m.p., situat în comuna Clinceni, sat Olteni, str. Drumul Mare, (fost De 42) jud. Ilfov, Tarla 9/2, Parcelele 40/2/51, 40/2/51/1, 40/2/52, identificat cu
Data licitatiei: 18 martie 2019
RON
759.000