Loc parcare nr 10 15,17 mp + Boxa nr 10 1,86 mp
RON
31.284

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
31.284 RON
Tip:
Loc parcare
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 2
Adresa:
București, str. Intrarea Chefalului, nr. 12H, sector 2
Nr. dosar:
133/2017
Data licitației
25 aprilie 2018

vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, proprietatea debitorului SCORTAR ION, respectiv:
 loc de parcare nr. 10, situat la subsolul blocului din București, str. Intrarea Chefalului, nr. 12H, sector 2, identificat cu număr cadastral 202566-C1-U65, întabulat în Cartea Funciară nr. 202566-C1-U65 a Sectorului 2 București, având o suprafață utilă de 15,17 mp., plus cota indiviză de 0,90% din suprafața totală de teren aferent construcției – respectiv suprafața de 5,05 m.p. și cota indiviză de 11,11 mp. din suprafețele de folosință comună aflate la subsolul construcției,
 boxa nr. 10, situată la subsolul blocului din București, str. Intrarea Chefalului, nr. 12H, sector 2, identificată cu număr cadastral 202566-C1-U91, întabulat în Cartea Funciară nr. 202566-C1-U91 a Sectorului 2 București, având o suprafață utilă de 1,86 mp., plus cota indiviză de 0,11% din suprafața totală de teren aferent construcției – respectiv suprafața de 0,62 mp. și cota indiviză de 1,36 mp. din suprafețele de folosință comună aflate la subsolul construcției

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 51386 a localității Jilava şi numărul cadastral
RON
1.581.646
Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 100027 a localităţii Bragadiru şi numărul
RON
455.886