INTRAVILAN, CURTI, CONSTRUCTII POLIGRAFIEI
RON
5.753.675

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
5.753.675 RON
Tip:
Constructie
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Bucureşti, B-dul. Poligrafiei nr. 1D, LOT 2, sector 1
Nr. dosar:
608/2019
Data licitației
13 ianuarie 2020

imobil TEREN INTRAVILAN curţi-construcţii, în suprafaţă de 1.505 m.p., situat în Bucureşti, B-dul. Poligrafiei nr. 1D, LOT 2, sector 1, având număr cadastral/topografic 269137, înscris în Cartea Funciară numărul 269137 a localității Sector 1, București, împreună cu toate am5753elioraţiunile aduse imobilului, precum şi dreptul de servitute de trecere cu o lăţime de 7 m din imobilul teren în suprafaţă de 6.496 m.p. (4.991 m.p. conform măsurători), situat în Bucureşti, B-dul. Poligrafiei nr. 1D, sector 1, identificat cu număr cadastral 269136, înscris în Cartea Funciară numărul 269136 a localității Sector 1

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, proprietatea debitorului GIURGIU
RON
4.552
➢hală pentru bazine acvacultură, spații administrative și depozitare cu regim de înălțime
RON
2.229.753