INTRAVILAN, CONSTRUCTIE – Corbeanca
RON
583.721

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
583.721 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Corbeanca
Adresa:
comuna Corbeanca, sat Ostratu, Cartierul Paradisul Verde, B-dul. Paradisul Verde nr. 23, jud. Ilfov, tarla 39, parcela A128, lotul 24
Nr. dosar:
1027/2011
Data licitației
27 februarie 2020

imobil situat în comuna Corbeanca, sat Ostratu, Cartierul Paradisul Verde, B-dul. Paradisul Verde nr. 23, jud. Ilfov, tarla 39, parcela A128, lotul 24, compus din teren intravilan în suprafaţă de 342,52 m.p. ( conform actelor de proprietate) şi 343 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale) şi construcţie edificată pe acesta de tip P+1E – curăţătorie chimică şi spălătorie Mr. Clean în suprafaţă construită la sol de 170 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale, extrasului de carte funciară, documentelor) cu o suprafaţă construită desfăşurată de 340 m.p., imobil identificat cu număr cadastral 1478/207/23/24, întabulat în Cartea Funciară nr. 7536 a comunei Corbeanca, jud. Ilfov

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, proprietatea debitorului GIURGIU
RON
4.552
➢hală pentru bazine acvacultură, spații administrative și depozitare cu regim de înălțime
RON
2.229.753