IMOBIL, CALEA FLOREASCA, TEREN INTRAVILAN
RON
1.011.828

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
1.011.828 RON
Tip:
Teren
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
București, Calea Floreasca nr. 220, sector 1
Nr. dosar:
426/2015
Data licitației
18 martie 2019

imobilul situat în București, Calea Floreasca nr. 220, sector 1, cod postal 014473 compus din teren in suprafață totală de 197.00 mp (conform măsurătorilor cadastrale) sau de 197.00 mp (conform actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu destinație intravilan, categoria de folosință curți/construcții, identificat cu nr. Cadastral 4783 (identificator electronic 223634) intabulat în cartea funciară nr. 223634 (nr. carte funciară vechi: 2480) a UAT Sector 1

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului
RON
131.124
Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul
RON
81.100