Hotel in constructie + teren, Constanta
RON
55.394.668

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
55.394.668 RON
Tip:
Constructie
Județ:
Constanta
Localitate:
Mamaia
Adresa:
Mamaia, Zona Hotel Mamaia, lot 1-lot 2, judeţ Constanţa,
Nr. dosar:
1169/2019
Data licitației
30 aprilie 2020

Imobilului situat în Mamaia, Zona Hotel Mamaia, lot 1-lot 2, judeţ Constanţa, compus din teren intravilan în suprafaţă de 5.600 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate şi extrasului de carte funciară) identificat cu număr cadastral 251160 înscris în cartea funciară nr. 251160 a loc. Mamaia împreună cu construcţia edificată pe acesta, C1- hotel cu spaţii comerciale prevăzute la parter, estimat a fi clasificat la finalizare, la 5 stele, în suprafaţă construită la sol de cca 3.920 m.p. (conform planurilor vizate spre neschimbare din autorizaţiile de construire) cu regim de înălţime Sp+P+Mz+4E cu o suprafaţă construită desfăşurată de cca 12.240 m.p., descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 38, situat în Bucureşti, str.
RON
435.789
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Municipiul Calarasi, str. Luceafarului, nr.
RON
159.588