Hotel Banat, str. Piata Rosetti
RON
12.374.416

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
12.374.416 RON
Tip:
Constructie
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 2
Adresa:
Bucuresti, str. Piata Rosetti, nr. 5, sector 2
Nr. dosar:
1003/2019
Data licitației
14 februarie 2020

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Municipiul Bucuresti, str. Piata Rosetti, nr. 5, sector 2, format din teren intravilan, avand categoria de folosinta curti-constructii in suprafata totala de 285 mp (conform masuratorilor cadastrale) sau de 285 mp (conform actelor de proprietate, extrasului de carte funciara), avand numar cadastral 204176 si din constructia tip S+P+Mz+5E+M (Hotel Banat – in curs de reconsolidare si renovare capitala – nefinalizata – stadiu “la gri”), in suprafata construita la sol de cca. 260,8 mp (conform masuratorilor cadastrale si celor constatate la fata locului), cu o suprafata construita desfasurata de cca. 2.153,5 mp, avand numar cadastral 204176-C1, si terenul si constructia fiind intabulate in Cartea Funciara nr. 204176 a localitatii Bucuresti sector 2 (nr. CF vechi 13810), descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Municipiul Calarasi, str. Luceafarului, nr.
RON
159.588
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Municipiul Calarasi, Prel. Bucuresti, nr.
RON
217.620