Garsoniera, sector 5 – cota 1/4
RON
31.941

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
31.941 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 5
Adresa:
Bucuresti, str. Amurgului, nr. 22, bloc P3, sc. 2, et. 2, ap. 131, sector 5,
Nr. dosar:
211/2019
Data licitației
07 februarie 2020

cotei de ½ din imobilul situat în Bucuresti, str. Amurgului, nr. 22, bloc P3, sc. 2, et. 2, ap. 131, sector 5, identificat cu numar cadastral 223732-C1-U105 (nr. cadastral vechi 760/2;2;131), intabulat in Cartea Funciara numarul 223732-C1-U105 (numar carte funciara veche 4622) compus din 1 camera (garsoniera) plus dependinte, confort III, semidecomandat, in suprafata utila de 15 mp si o suprafata totala de 15 mp (conform actelor de proprietate si masurilor cadastrale/confom releveului), impreuna cu cota parte invidiza de 0,60% din partile si dependintele comune ale cladirii si cota parte indiviza echivalenta suprafatelei de 4,05 mp din terenul pe care se afla edificata cladirea, dat in folosinta pe perioada existentei cladirii

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a cotei de ½ din imobilul apartamentul nr. 9 situat in Bucuresti,
RON
136.679
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în București, str. Crăișorului nr. 8, bl.
RON
337.967