TEREN – BUCURESTI – str. Economu Atanasie Stoicescu
RON
1.340.878

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
1.340.878 RON
Tip:
Teren
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
Municipiul Bucuresti, str. Economu Atanasie Stoicescu, nr. 36, sector 6,
Nr. dosar:
265/2019
Data licitației
14 august 2019

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Municipiul Bucuresti, str. Economu Atanasie Stoicescu, nr. 36, sector 6, compus din teren in suprafata de 478 mp, avand nr. cadastral 224564 (numar cadastral vechi 1297) si constructia C1 formata din patru incaperi, doua bucatarii, toate din paianta, degradate, nelocuibile si nefolosite, avand numar cadastral 224564-C1 (numar cadastral vechi 1297), inscris in Cartea Funciara nr. 224564 a Municipiului Bucuresti sector 6 (provenita din conversia de pe hartie a CF 19013 a Municipiului Bucuresti, sector 6), astfel cum rezulta din extrasul de Carte Funciara pentru autentificare eliberat ca urmare a cererii inregistrata cu nr. 13894 din data de 23.04.2013, la ANCPI, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti Sector 6, descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a cotei de ½ din imobilul situat în Bucuresti, str. Amurgului,
RON
31.941
FILTRE Nr crt Fabricant Cod Cantitate (buc) 1 BALDWIN PT 8939 1 2 BALDWIN BF
RON
130.807