Doua terenuri intravilan in suprafata totala de 1.416,16 m.p.
RON
119.369

Preț:
119.369 RON
Tip:
Teren
Județ:
Calarasi
Localitate:
Adresa:
com. Cuza Vodă, sat Ceacu, jud. Călăraşi
Nr. dosar:
314/2014
Data licitației
23 mai 2019

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Cuza Vodă, sat Ceacu, jud. Călăraşi, compus din două terenuri în suprafaţă totală de 1.416,16 m.p., cu destinaţie intravilan, categoria de folosinţă curţi/construcţii şi construcţile edificate pe acestea, individualizate astfel: 1. teren intravilan în suprafaţă de 716,29 m.p., locuinţă – C1 în suprafaţă utilă de 137,56 m.p., cu o suprafaţă construită de 189,80 m.p. şi în suprafaţă totală de 149,38 m.p., porumbar – C2 în suprafaţă construită de 14,28 m.p., grajd – C3 în suprafaţă construită de 34,29 m.p., identificat cu nr. cad. 291/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 22613 a localităţii Cuza Vodă, jud. Călăraşi; 2. garaj – C4 în suprafaţă construită de 25 m.p., neîntabulat în Cartea Funciară; 3. teren intravilan în suprafaţă de 699,91 m.p., identificat cu număr cadastral 291/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 22614 a localităţii Cuza Vodă, identificat şi descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 212655-C2-U33 a sectorului 3 București şi numărul
RON
333.172
imobilul situat in Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu (fostă Dobrogeanu Gherea) nr. 104,
RON
464.419