COTA de 1/2 din terenul in suprafata de 1100m.p. Dobrotesti jud. Teleorman
RON
43.182

Preț:
43.182 RON
Tip:
Casă
Județ:
Teleorman
Localitate:
Dobrotesti
Adresa:
com. Dobroteşti, sat Dobroteşti, jud. Teleorman
Nr. dosar:
1939/2012
Data licitației
12 martie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a COTEI DE 1/2 din imobilul situat în com. Dobroteşti, sat Dobroteşti, jud. Teleorman, fără număr cadastral, neîntabulat în Cartea Funciară, compus din teren în suprafaţă totală de 1.100 m.p., cu destinaţia intravilan, categoria de folosinţă curţi/construcţii, locuinţă unifamilială (C1 – corp vechi), în suprafaţă construită la sol de cca 40 m.p., conform măsurătorilor efectuate prin satelit, cu regim de înălţime Parter, locuinţă unifamilială (C2), în suprafaţă construită la sol de cca 60 m.p., conform măsurătorilor efectuate prin satelit, cu regim de înălţime Parter + Pod, terasă (tip foişor – C3), în suprafaţă construită de cca 21 m.p., conform măsurătorilor efectuate prin satelit, anexă gospodărească (C4), în suprafaţă construită de cca 40 m.p., conform măsurătorilor efectuate prin satelit, anexă + WC (C5), în suprafaţă construită de cca 40 m.p., conform măsurătorilor efectuate prin satelit, (identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare)

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 4 situat în Bucureşti, str. Corneliu
RON
378.100
1. APARTAMENT NR. 17 (J 8-2), situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, tronson 1 (scara
RON
1.242.126