COTA de 1/2 din terenul in suprafata de 1100m.p. Dobrotesti jud. Teleorman
RON
43.182

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
43.182 RON
Tip:
Casă
Județ:
Teleorman
Localitate:
Dobrotesti
Adresa:
com. Dobroteşti, sat Dobroteşti, jud. Teleorman
Nr. dosar:
1939/2012
Data licitației
28 ianuarie 2019

Vânzarea la licitaţie publică a COTEI DE 1/2 din imobilul situat în com. Dobroteşti, sat Dobroteşti, jud. Teleorman, fără număr cadastral, neîntabulat în Cartea Funciară, compus din teren în suprafaţă totală de 1.100 m.p., cu destinaţia intravilan, categoria de folosinţă curţi/construcţii, locuinţă unifamilială (C1 – corp vechi), în suprafaţă construită la sol de cca 40 m.p., conform măsurătorilor efectuate prin satelit, cu regim de înălţime Parter, locuinţă unifamilială (C2), în suprafaţă construită la sol de cca 60 m.p., conform măsurătorilor efectuate prin satelit, cu regim de înălţime Parter + Pod, terasă (tip foişor – C3), în suprafaţă construită de cca 21 m.p., conform măsurătorilor efectuate prin satelit, anexă gospodărească (C4), în suprafaţă construită de cca 40 m.p., conform măsurătorilor efectuate prin satelit, anexă + WC (C5), în suprafaţă construită de cca 40 m.p., conform măsurătorilor efectuate prin satelit, (identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare)

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 200885 a municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul
RON
41.371
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 3261 a comunei/
RON
468.900