Cota de ½ Imobil Pastorului, Bucuresti
RON
376.019

Preț:
376.019 RON
Tip:
Constructie
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 2
Adresa:
vânzarea la licitaţie publică a imobilului Cota de ½ din dreptul de propritate al imobilul situat in Bucureşti, str. Păstorului, nr.72, sector 2 identificat cu nr. cadastral 200019, intabulat în Cartea Funciară nr.200019 a mun. Bucuresti Sector 2 compus din teren în suprafaţa de 208 mp din acte (207,54 mp din măsurătorilr cadastrale) aflat în proprietate împreună cu construcţia identificat cu nr. cadastral 200019-C1 formată din 3 camere şi dependinţe al cărui proprietar tabular este defunctulul TURCU VASILE și a cărui moștenitori sunt TURCU ELENA, TURCU MARIUS IONUŢ și TURCU ADRIAN CONSTANTIN
Nr. dosar:
242/2017
Data licitației
18 ianuarie 2019

vânzarea la licitaţie publică a imobilului Cota de ½ din dreptul de propritate al imobilul situat in Bucureşti, str. Păstorului, nr.72, sector 2 identificat cu nr. cadastral 200019, intabulat în Cartea Funciară nr.200019 a mun. Bucuresti Sector 2 compus din teren în suprafaţa de 208 mp din acte (207,54 mp din măsurătorilr cadastrale) aflat în proprietate împreună cu construcţia identificat cu nr. cadastral 200019-C1 formată din 3 camere şi dependinţe al cărui proprietar tabular este defunctulul TURCU VASILE și a cărui moștenitori sunt TURCU ELENA, TURCU MARIUS IONUŢ și TURCU ADRIAN CONSTANTIN

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 59690 a comunei/ oraşului/ municipiului Magurele şi
RON
1.884.246
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Cota de ½ din dreptul de proprietate al
RON
1.897.886