Cota de ½ Imobil Ion Campineanu, Bucuresti
RON
345.628

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
345.628 RON
Tip:
Constructie
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr.1, sc.A, et.1, ap.2, sector 1
Nr. dosar:
242/2017
Data licitației
18 ianuarie 2019

vânzarea la licitaţie publică a imobilului Cota de ½ din dreptul de proprietate al imobilului situat in Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr.1, sc.A, et.1, ap.2, sector 1 identificat cu nr. cadastral 251755-C1-U33, intabulat în Cartea Funciară nr. 251755-C1-U11 a mun. Bucuresti Sector 1,compus din construcţie în suprafaţă de 97,16 mp, formată din camera zi – 20,00 mp, dormitor – 20,96 mp, dormitor – 15,95 mp, dormitor – 14,00 mp, bucatarie – 8,86 mp, baie – 5,00 mp, debara – 0,60 mp, hol – 7,91 mp, boxa subsol – 3,88 mp împreună cu cota indiviză din părţile şi dependinţele imobilului care prin natura şi destinaţia lor se află în folosinţă comună a tuturor proprietarilor, precum şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent locuinţei în suprafaţă de 24,32 mp al cărui proprietar tabular este defunctulul TURCU VASILE și a cărui moștenitori sunt TURCU ELENA,  TURCU MARIUS IONUŢ, și TURCU ADRIAN CONSTANTIN

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului
RON
131.124
Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul
RON
81.100