Cota de ½ Imobil Calea Floreasca, Bucuresti
RON
624.368

Preț:
624.368 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Bucureşti, Calea Floreasca, nr.89, et.3, ap.8, sector 1
Nr. dosar:
242/2017
Data licitației
18 ianuarie 2019

vânzarea la licitaţie publică a imobilului Cota de ½ din dreptul de proprietate al imobilului situat in Bucureşti, Calea Floreasca, nr.89, et.3, ap.8, sector 1,identificat cu nr. cadastral 202484-C1-U8, intabulat în Cartea Funciară nr. 202484-C1-U8 a municipiului Bucuresti Sector 1, în suprafaţă de 177,17 mp – suprafaţă construcţie constituind apartamentul nr.8 (aripa Cornescu) compus din: living – 25,22 mp, dormitor – 17,08 mp, dormitor – 20,00 mp, dormitor – 13,23 mp, bucătărie – 15,35 mp, baie – 7,54 mp, wc serviciu – 4,02 mp, dressing – 1,90 mp, vestibul – 4,94 mp, hol – 3,49 mp, oficiu – 8,47 mp, balcon – 33,30 mp, balcon – 6,26 mp, loc parcare – 16,37 mp împreună cu cota indiviză aferentă din părţile şi dependinţele comune ale imobilului bloc, care prin natura şi destinaţia lor sunt în coproprietate forţată şi comună, precum şi cu cota indiviză în suprafaţă de 48 mp, aferenta imobilului, al cărui proprietar tabular este defunctulul TURCU VASILE și a cărui moștenitori sunt TURCU ELENA, TURCU MARIUS IONUŢ, și TURCU ADRIAN CONSTANTIN

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 59690 a comunei/ oraşului/ municipiului Magurele şi
RON
1.884.246
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Cota de ½ din dreptul de proprietate al
RON
1.897.886