Cota 3/32 apartament nr 35 2 camere Bucuresti
RON
18.558

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
18.558 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 2
Adresa:
Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 11, bl. M12, sc. A, et. 7, ap.35, sector 2
Nr. dosar:
852/2017
Data licitației
12 octombrie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 225331-C1-U26 a comunei/ oraşului/ municipiului Bucureşti Sector 2 şi numărul cadastral 225331-C1-U26 , situat în Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 11, bl. M12, sc. A, et. 7, ap.35, sector 2 , compus din COTA DE 3/32 din APARTAMENT NR. 35, compus din 2 camere şi dependinţe (baie, debara, vestibul, bucătărie şi balcon = 4,42 m.p.), împreună cu cota parte indiviză de 98/10000 din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, precum şi cota parte indiviză de 758/100 din terenul aferent imobilului utilă de 56,03 m.p.,.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 59690 a comunei/ oraşului/ municipiului Magurele şi
RON
1.884.246
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Cota de ½ din dreptul de proprietate al
RON
1.897.886