Cota 3/32 apartament nr 35 2 camere Bucuresti
RON
18.558

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
18.558 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 2
Adresa:
Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 11, bl. M12, sc. A, et. 7, ap.35, sector 2
Nr. dosar:
852/2017
Data licitației
12 octombrie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 225331-C1-U26 a comunei/ oraşului/ municipiului Bucureşti Sector 2 şi numărul cadastral 225331-C1-U26 , situat în Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 11, bl. M12, sc. A, et. 7, ap.35, sector 2 , compus din COTA DE 3/32 din APARTAMENT NR. 35, compus din 2 camere şi dependinţe (baie, debara, vestibul, bucătărie şi balcon = 4,42 m.p.), împreună cu cota parte indiviză de 98/10000 din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, precum şi cota parte indiviză de 758/100 din terenul aferent imobilului utilă de 56,03 m.p.,.

Alte licitații

Imobil situat în comuna Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov, tarlaua 17, parcelele
RON
167.339
Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 208792-C2-U2 a municipiului Bucuresti şi numărul
RON
359.267