Cota 3/16 teren + casa 2977 mp Joita Giurgiu
RON
59.492

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
59.492 RON
Tip:
Casă
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Joita
Adresa:
loc. Joița, DJ601A, nr. 257, județul Giurgiu
Nr. dosar:
1115/2016
Data licitației
23 iulie 2018

vânzarea la licitaţie publică a COTEI DE 3/16 din imobilul situat în loc. Joița, DJ601A, nr. 257, județul Giurgiu, compus din teren în suprafață totală de 2.977 mp (conform măsurătorilor cadastrale) sau de 3.000 de mp (conform actelor de proprietate, extrasului de carte funciară) din care suprafața de 910 mp, cu destinație Intravilan, categoria de folosință curți/construcții și suprafața de 2.067 mp. cu destinația Intravilan, categoria de folosință arabil identificat cu nr. cadastral 969, intabulat în cartea funciară nr. 33583 a loc. Joița, județul Giurgiu, construcția C1, locuință unifamilială, în suprafață construită la sol de cca 97,0 mp. conform măsurătorilor cadastrale), cu regim de înălțimme Parter, cu o suprafață construită desfășurată de cca 97,0 mp identificată cu nr. cadastral 969-C1, intabulată în cartea funciară nr. 33583 a loc. Joița, județul Giurgiu și anexa C2 în suprafață construită la sol de cca 43 mp (conform măsurătorilor cadastrale), identificată cu nr. cadastral 969-C2, intabulată în cartea funciară nr. 33583 a loc. Joița, județul Giurgiu

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 200885 a municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul
RON
41.371
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 3261 a comunei/
RON
468.900