CONSTRUCTIE, TEREN – BUCURESTI, SECTOR 1
RON
385.114

Preț:
385.114 RON
Tip:
Constructie
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Bucureşti, str. Rodului nr. 13A, sector 1
Nr. dosar:
610/2019
Data licitației
21 februarie 2020

Imobil situat în Bucureşti, str. Rodului nr. 13A, sector 1, identificat cu număr cadastral 265863, întabulat în Cartea Funciară nr. 265863 a Sectorului 1 Bucureşti, compus din teren în suprafaţă de 356 m.p., conform măsurătorilor cadsatrale (360 m.p., conform actelor de proprietate), cu destinaţie intravilan, categoria curţi/construcţii, construcţia C1 – anexă, fără aport valoric, în suprafaţă construită la sol de cca 8 m.p., cu regim de înălţime parter

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a cotei de ½ din imobilul apartamentul nr. 9 situat in Bucuresti,
RON
136.679
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în București, str. Crăișorului nr. 8, bl.
RON
337.967