CONSTRUCTIE, TEREN – Bucuresti, SECTOR 1
RON
1.416.420

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
1.416.420 RON
Tip:
Constructie
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Municipiul Bucuresti, sector 1, str. Carol Knappe, nr. 98A
Nr. dosar:
264/2019
Data licitației
18 decembrie 2019

imobilul situat în Municipiul Bucuresti, sector 1, str. Carol Knappe, nr. 98A, format din teren in suprafata de 206 mp (din acte), respectiv 195,93 mp (din masuratori) avand numar cadastral 207374 (nr. cadastral vechi 8103), constructia C1 locuinta S+P+E+M compusa din parter: 52,70 mp, etaj 1 = 60,22 mp, mansarda =62,91 mp, subsol-garaj = 17,76 mp, avand numar cadastral 207374-C1 si constructia C2 – anexa in suprafata de 3,54 mp, avand numar cadastral 207374-C2, inscrise in Cartea Funciara nr. 207374 a Municipiului Bucuresti, sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 15388_2), astfel cum rezulta din extrasul de Carte Funciara pentru autenficare eliberat ca urmare a cererii inregistrata cu nr. 25768 din data de 23.04.2013, la ANCPI, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti, sector 1

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a cotei de ½ din imobilul apartamentul nr. 9 situat in Bucuresti,
RON
136.679
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în București, str. Crăișorului nr. 8, bl.
RON
337.967