Casa + Teren in Sintesti, Ilfov
RON
125.504

Preț:
125.504 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sinesti
Adresa:
comuna Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov, tarlaua 17, parcelele 614-615-616-617-618
Nr. dosar:
75/2007
Data licitației
28 martie 2019

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în comuna Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov, tarlaua 17, parcelele 614-615-616-617-618, compus din teren  suprafaţă de 1.773 m.p. din care teren în suprafaţă de 372 m.p. cu destinaţia, categoria de folosinţă curţi construcţii şi terenul în suprafaţă de 1.401 m.p. cu destinaţia intravilan, categoria de folosinţă arabil, identificat cu nr. cadastral 57836 şi construcţiile edificate pe acesta – C1 – locuinţă unifamilială în suprafaţă construită la sol de 60 m.p. cu regim de înălţime parter, cu o suprafaţă construită desfăşurată de 60 m.p., C2 – Anexa la locuinţă, în suprafaţă construită la sol de 51 m.p., C3 – Anexă – bucătărie de vară în suprafaţă construită la sol de cca 43 m.p., identificată cu număr cadastral 57836-C1 înscris în Cartea Funciară nr. 57836 a localităţii Vidra (identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare), proprietatea MOŞTENITORILOR AVERII DEBITORULUI CAZACU ION,  cu domiciliul în com. Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov, conform adresei emise de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date nr. 3539590 /  cu ultimul domiciliu cunoscut in Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului
RON
131.124
Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul
RON
81.100