Casa + teren Fetesti jud. Ialomita
RON
70.029

Preț:
70.029 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ialomita
Localitate:
Fetesti
Adresa:
Feteşti, str. Unirii nr. 1K, judeţ Ialomiţa
Nr. dosar:
309/2015
Data licitației
04 iulie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de teren intravilan în suprafaţă totală de 685,90 m.p. din care suprafaţa de 292,81 m.p. având categoria de folosinţă curţi construcţii, iar restul suprafeţei de 393,08 m.p. având categoria de folosinţă arabil şi construcţia edificată pe acesta, respectiv locuinţă unifamilială cu regim de înălţime parter având o arie construită de 81,22 m.p. conform măsurătorilor cadastrale, situat în Feteşti, str. Unirii nr. 1K, judeţ Ialomiţa, identificat cu număr cadastral 456 intabulat în Cartea Funciară nr. 22154 a localităţii Feteşti, identificată cu număr cadastral 456-C1 intabulat in Cartea Funciară nr. 22154 a localităţii Feteşti identificat şi descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de APARTAMENTUL NR. 38, situat în
RON
245.300
vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 223260-C1-U36
RON
352.235