Casa + teren Fetesti jud. Ialomita
RON
70.029

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
70.029 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ialomita
Localitate:
Fetesti
Adresa:
Feteşti, str. Unirii nr. 1K, judeţ Ialomiţa
Nr. dosar:
309/2015
Data licitației
13 februarie 2019

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Feteşti, str. Unirii nr. 1K, judeţ Ialomiţa, identificat cu număr cadastral 456  intabulat în Cartea Funciară nr. 22154 a localităţii Feteşti, identificată cu număr cadastral 456-C1 intabulat in Cartea Funciară nr. 22154 a localităţii Feteşti, reprezentat de teren intravilan în suprafaţă totală de 685,90 m.p. din care suprafaţa de 292,81 m.p. având categoria de folosinţă curţi construcţii, iar restul suprafeţei de 393,08 m.p. având categoria de folosinţă arabil  şi construcţia edificată pe acesta, respectiv locuinţă unifamilială cu regim de înălţime parter având o arie construită de 81,22 m.p. conform măsurătorilor cadastrale, identificat şi descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 200885 a municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul
RON
41.371
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 3261 a comunei/
RON
468.900