Casa + Teren Bucuresti
RON
31.028

Preț:
31.028 RON
Tip:
Casă
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
Bucureşti, str. Gorani nr. 10, sector 5
Nr. dosar:
679/2018
Data licitației
02 aprilie 2019

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 200885 a municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul cadastral 200885, situat în Bucureşti, str. Gorani nr. 10, sector 5, compus din COTA DE 3/16 (bun propriu dobândit în baza certificatului de moştenitor nr. 25 din data de 15 martie 2006, emis de BNP Secrii Marcela, în dosarul succesoral nr. 33/2006) din imobilul compus din teren intravilan în suprafaţă de 201 m.p. (208,24 m.p. rezultată din măsurătorile cadastrale) şi construcţie alcătuită din trei camere şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 78,81 m.p. identificată cu număr cadastral 200885-C1.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului
RON
131.124
Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul
RON
81.100