Casa + Teren, Bragadiru
RON
404.503

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
404.503 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Bragadiru
Adresa:
Bragadiru, str. Monumentului, nr. 10A (fosta str. Monumentului nr. 10bis), județ Ilfov
Nr. dosar:
737/2015
Data licitației

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Bragadiru, str. Monumentului, nr. 10A (fosta str. Monumentului nr. 10bis), județ Ilfov, identificat cu număr cadastral 2949/3, întabulat în Cartea Funciară nr. 108615 a localității Bragadiru, compus din teren intravilan, având categoria de folosință curți – construcții, în suprafață de 396 m.p. și construcția C1, cu destinația de locuință, cu regim de inălțime P+1E+M, în suprafață construită la sol de 130 m.p., nefinisată la interior (la Alb), compusă din: la parter din 2 (două) camere, baie, bucătărie, garaj, hol și scară, având o suprafață utilă de 108,53 m.p., la etaj din 4 (patru) camere, baie, scara, și terasa, având o suprafață utilă de 107,38 m.p., iar la mansardă din camera și scara, având o suprafață utilă de 113,02 m.p., conform actelor de proprietate și inscrierilor in Cartea Funciară, împreună cu dreptul de servitute asupra lotului nr. 1, situat în Bragadiru, tarla 24, parcela 104/5, județ Ilfov, identificat cu nr. cadastral 1515/1, întabulat în Cartea Funciară 100177 a localității Bragadiru, având destinația drum de acces, astfel cum reiese din Declarația autentificată sub nr. 1066/11.05.2011, de către B.N.P Mihai Cristina Maria, identificat şi descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Municipiul Calarasi, str. Luceafarului, nr.
RON
159.588
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Municipiul Calarasi, Prel. Bucuresti, nr.
RON
217.620