Casa + teren
RON
341.914

Preț:
341.914 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Bragadiru
Adresa:
Bragadiru, şos. Clinceni, nr. 9C, Ilfov
Nr. dosar:
1357/2018
Data licitației
05 martie 2019

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 100027 a localităţii Bragadiru şi numărul cadastral 469/5, situat în Bragadiru, şos. Clinceni, nr. 9C, Ilfov, compus din teren în suprafaţă totală de 902,50 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale), cu destinaţia intravilan, categoria de folosinţă curţi-construcţii (conform vecinătăţilor), şi construcţia edificată pe acesta reprezentând locuinţă unifamilială, în suprafaţă construită la sol de 121,2 m.p. sau de circa 97 m.p. dacă excludem rampa de acces auto spre subsol şi cu o suprafaţă construită desfăşurată de cca 276,3 m.p., cu regim de înălţime S+P+M, (rampa de acces auto spre subsol este în suprafaţă construită la sol de cca 24 m.p.)  compusă din: subsol-garaj în suprafaţă de 39,49 m.p., casa scării în suprafaţă de 5,73 m.p., cameră în suprafaţă de 11,16 m.p., sas în suprafaţă de 4,62 m.p., cameră în suprafaţă de 14,76 m.p., cămară în suprafaţă de 6,66 m.p., cu o suprafaţă utilă totală de 82,42 m.p., parter – cameră în suprafaţă de 36,62 m.p., bucătărie în suprafaţă de 3,80 m.p., cameră în suprafaţă de 11,94 m.p., cămară în suprafaţă de 2,40 m.p., vestibul în suprafaţă de 4,54 m.p., casa scării în suprafaţă de 6,50 m.p., terasă în suprafaţă de 27,12 m.p., cu o suprafaţă utilă totală de 92,92 m.p. şi etaj 1- cameră în suprafaţă de 36,62 m.p., cameră în suprafaţă de 3,80 m.p., cameră în suprafaţă de 11,94 m.p., debara în suprafaţă de 2,40 m.p., vestibul în suprafaţă de 4,54 m.p., casa scării în suprafaţă de 6,50 m.p., cu o suprafaţă utilă totală de 65,80 m.p..

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 200885 a municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul
RON
41.371
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 3261 a comunei/
RON
468.900