CASA+TEREN – PANTELIMON, ILFOV
RON
395.559

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
395.559 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Pantelimon
Adresa:
Pantelimon, str. Matei Basarab nr. 2, tarlaua 81, parcela 2753, judeţ Ilfov
Nr. dosar:
1907/2014
Data licitației
14 martie 2019

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Pantelimon, str. Matei Basarab nr. 2, tarlaua 81, parcela 2753, judeţ Ilfov, identificat cu număr cadastral 3649, întabulat în Cartea Funciară nr. 109242 a localităţii Pantelimon, compus din teren intravilan categoria curţi-construcţii în suprafaţă de 312,74 m.p., identificat cu număr cadastral 3649, şi construcţia edificată pe acesta reprezentată de locuinţă unifamilială în suprafaţă construită la sol de circa 245,02 m.p. compusă din: construcţia – C1 – locuinţă cu regim de înălţime parter în suprafaţă construită de 152,31 m.p., suprafaţă construită desfăşurată de 152,31 m.p. şi suprafaţă interioară de 152,31 m.p., identificată cu număr cadastral 3649-C1, construcţia – C2 – spaţiu comercial + locuinţă cu regim de înălţime P+1E+M în suprafaţă construită de 81,21 m.p., suprafaţă construită desfăşurată de 243,63 m.p. şi suprafaţă interioară de 211,85 m.p., identificată cu număr cadastral 3649-C2, C3 – anexă cu regim de înălţime parter în suprafaţă de 11,50 m.p., suprafaţă construită desfăşurată de 11,50 m.p. şi suprafaţă interioară de 10,45 m.p.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului
RON
131.124
Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul
RON
81.100