Casă Ilfov
RON
235.707

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
235.707 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Voluntari
Adresa:
Voluntari, str. Sion Ion nr. 36, judeţ Ilfov
Nr. dosar:
1614/2014
Data licitației
19 aprilie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Voluntari, str. Sion Ion nr. 36, judeţ Ilfov (cvartal 191, parcelele 7501+7502 conform documentaţiei cadastrale), identificat cu număr cadastral 6496, întabulat în Cartea funciară individuală nr. 111271 a localităţii Voluntari, compus din teren intravilan categoria de folosinţă curţi-construcţii în suprafaţă totală de 242 m.p. (suprafaţă din acte de 260 m.p.) şi construcţiile edificate pe acesta în suprafaţă totală construită la sol de 131 m.p. reprezentate de C1 – locuinţă (construcţie din beton formată din trei camere şi dependinţe) în suprafaţă construită la sol de 103 m.p., identificată cu nr. cadastral 6496-C1 şi C2 – garaj (construcţie din beton) în suprafaţă construită la sol de 28 m.p. (conform documentaţiei cadastrale).

 

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 205440 a
RON
1.043.750
1) imobilele teren intravilan şi îmbunătăţiri aduse lor în suprafaţă de 13.259 m.p. situat
RON
1.026.630