Casă Ilfov
RON
235.707

Preț:
235.707 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Voluntari
Adresa:
Voluntari, str. Sion Ion nr. 36, judeţ Ilfov
Nr. dosar:
1614/2014
Data licitației
11 august 2017

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Voluntari, str. Sion Ion nr. 36, judeţ Ilfov (cvartal 191, parcelele 7501+7502 conform documentaţiei cadastrale), identificat cu număr cadastral 6496, întabulat în Cartea funciară individuală nr. 111271 a localităţii Voluntari, compus din teren intravilan categoria de folosinţă curţi-construcţii în suprafaţă totală de 242 m.p. (suprafaţă din acte de 260 m.p.) şi construcţiile edificate pe acesta în suprafaţă totală construită la sol de 131 m.p. reprezentate de C1 – locuinţă (construcţie din beton formată din trei camere şi dependinţe) în suprafaţă construită la sol de 103 m.p., identificată cu nr. cadastral 6496-C1 şi C2 – garaj (construcţie din beton) în suprafaţă construită la sol de 28 m.p. (conform documentaţiei cadastrale).

 

Alte licitații

imobilul situat în Voluntari, str. Emil Racoviță, nr. 31 – 33, vila PC08A, Ansamblul Azur 2,
RON
481.441
vânzarea la licitaţie publică a imobilului, reprezentat de teren arabil extravilan în
RON
8.689