Casa Dragomiresti-Deal jud. Ilfov
RON
93.982

Preț:
93.982 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Dragomiresti-Deal
Adresa:
com. Dragomireşti – Vale, sat Dragomireşti – Deal, str. Republicii nr. 88, jud. Ilfov
Nr. dosar:
1723/2012
Data licitației
10 aprilie 2019

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Dragomireşti – Vale, sat Dragomireşti – Deal, str. Republicii nr. 88, jud. Ilfov, compus din teren în suprafaţă de 363 m.p. împreună cu construcţiile C1 în suprafaţă de 49 m.p. şi C2 în suprafaţă de 37 m.p., edificate pe acesta,   identificat cu nr. cad. 283/1/1, întabulat în C.F. nr. 53540 a loc. Dragomireşti Vale, jud. Ilfov, (identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare)

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului
RON
131.124
Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul
RON
81.100