Casa Dragomiresti-Deal jud. Ilfov
RON
93.982

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
93.982 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Dragomiresti-Deal
Adresa:
com. Dragomireşti – Vale, sat Dragomireşti – Deal, str. Republicii nr. 88, jud. Ilfov
Nr. dosar:
1723/2012
Data licitației
12 noiembrie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Dragomireşti – Vale, sat Dragomireşti – Deal, str. Republicii nr. 88, jud. Ilfov, compus din teren în suprafaţă de 363 m.p. împreună cu construcţiile C1 în suprafaţă de 49 m.p. şi C2 în suprafaţă de 37 m.p., edificate pe acesta,   identificat cu nr. cad. 283/1/1, întabulat în C.F. nr. 53540 a loc. Dragomireşti Vale, jud. Ilfov, (identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare)

Alte licitații

Imobil situat în comuna Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov, tarlaua 17, parcelele
RON
167.339
Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 208792-C2-U2 a municipiului Bucuresti şi numărul
RON
359.267