Casă Călărași
RON
119.369

Preț:
119.369 RON
Tip:
Casă
Județ:
Calarasi
Localitate:
Ceacu
Adresa:
Cuza Voda, sat Ceacu, jud. Calarasi
Nr. dosar:
314/2014
Data licitației
03 aprilie 2019

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Cuza Vodă, sat Ceacu, jud. Călăraşi, compus din două terenuri în suprafaţă totală de 1.416,16 m.p., cu destinaţie intravilan, categoria de folosinţă curţi/construcţii şi construcţile edificate pe acestea, individualizate astfel:

  1. teren intravilan în suprafaţă de 716,29 m.p., locuinţă – C1 în suprafaţă utilă de 137,56 m.p., cu o suprafaţă construită de 189,80 m.p. şi în suprafaţă totală de 149,38 m.p., porumbar – C2 în suprafaţă construită de 14,28 m.p., grajd – C3 în suprafaţă construită de 34,29 m.p., identificat cu nr. cad. 291/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 22613 a localităţii Cuza Vodă, jud. Călăraşi;
  2. garaj – C4 în suprafaţă construită de 25 m.p., neîntabulat în Cartea Funciară;
  3. teren intravilan în suprafaţă de 699,91 m.p., identificat cu număr cadastral 291/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 22614 a localităţii Cuza Vodă, identificat şi descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului
RON
131.124
Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul
RON
81.100