CASA+TEREN BUCURESTI SECTOR 5
RON
242.526

Preț:
242.526 RON
Tip:
Casă
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 5
Adresa:
Bucureşti, str. Floretei nr. 14A, sector 5
Nr. dosar:
1725/2012
Data licitației
27 martie 2019

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în Bucureşti, str. Floretei nr. 14A, sector 5, identificat cu nr. cad. 208805, întabulat în C.F. nr. 208805 a Sectorului 5 Bucureşti, compus din teren în suprafaţă de 245,01 m.p., cu destinaţie intravilan, categoria de folosinţă curţi/construcţii, locuinţă unifamilială (două corpuri de clădire), în suprafaţă utilă totală de 117,64 m.p. şi în construită la sol de 154 m.p., cu regim de înălţime Parter, compusă din:

  1. C1 – locuinţă, în suprafaţă utilă de 48 m.p., cu o suprafaţă construită de 59 m.p., compusă din 1 cameră şi 1 baie;
  2. C2 – locuinţă, în suprafaţă utilă de 69,64 m.p., cu o suprafaţă construită de 95 m.p., compusă din 3 camere;
  3. C3 – anexă, în suprafaţă utilă de 26,46 m.p., cu o suprafaţă construită de 31,12 m.p., compusă din 1 cameră,

(identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare)

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului
RON
131.124
Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul
RON
81.100