Casa Bucuresti
RON
326.200

Preț:
326.200 RON
Tip:
Casă
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Bucureşti, str. Demnităţii nr. 23B, sector 1
Nr. dosar:
97/2013
Data licitației
04 septembrie 2017

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Bucureşti, str. Demnităţii nr. 23B, sector 1, identificat cu nr. cadastral 231420, întabulat în Cartea Funciară nr. 231420 a Sectorului 1 Bucureşti, compus din teren în suprafaţă de 160 m.p., ( conform măsurătorilor cadastrale) având destinaţie intravilan, categoria de folosinţă curţi/construcţii, împreună cu construcţia având destinaţia casă de locuit, regim de înălţime P+M, compusă din 5 camere de locuit şi dependinţe (bucătărie, hol), cu o suprafaţă construită la sol de 119 m.p. şi o suprafaţă utilă de cca 181 m.p., plus magazie 11,32 m.p., rezultând o suprafaţă construită desfăşurată de circa 238 m.p. (identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare)

Alte licitații

imobilul situat în Voluntari, str. Emil Racoviță, nr. 31 – 33, vila PC08A, Ansamblul Azur 2,
RON
481.441
vânzarea la licitaţie publică a imobilului, reprezentat de teren arabil extravilan în
RON
8.689