Casa Bucuresti
RON
326.200

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
326.200 RON
Tip:
Casă
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Bucureşti, str. Demnităţii nr. 23B, sector 1
Nr. dosar:
97/2013
Data licitației
05 februarie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Bucureşti, str. Demnităţii nr. 23B, sector 1, identificat cu nr. cadastral 231420, întabulat în Cartea Funciară nr. 231420 a Sectorului 1 Bucureşti, compus din teren în suprafaţă de 160 m.p., ( conform măsurătorilor cadastrale) având destinaţie intravilan, categoria de folosinţă curţi/construcţii, împreună cu construcţia având destinaţia casă de locuit, regim de înălţime P+M, compusă din 5 camere de locuit şi dependinţe (bucătărie, hol), cu o suprafaţă construită la sol de 119 m.p. şi o suprafaţă utilă de cca 181 m.p., plus magazie 11,32 m.p., rezultând o suprafaţă construită desfăşurată de circa 238 m.p. (identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare)

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 4 situat în Bucureşti, str. Corneliu
RON
378.100
1. APARTAMENT NR. 17 (J 8-2), situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, tronson 1 (scara
RON
1.242.126