Bunuri mobile incorporale
RON
2.112.650

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
2.112.650 RON
Tip:
Parti sociale
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
CHRONOTIME INTERNATIONAL S.R.L cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 6, bl. 8C, sector 4
Nr. dosar:
1035/2014
Data licitației
17 februarie 2020

vânzarea la licitaţie publică a urmatoarelor bunuri mobile incorporale: 34.075 părţi sociale în valoare nominală de 10 lei, reprezentând 33,4069% din capitalul social al CHRONOTIME INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 6, bl. 8C, sector 4, deţinute de către debitorul AMATO ALESSANDRO

> In cazul în care preţul oferit nu acoperă suma ce urmează a fi recuperată, la acelasi termen, pachetul de parti sociale scos la vanzare va putea fi majorat până la numărul maxim de 51.000 părţi sociale deţinute de către debitor reprezentand 50% din capitalul social, evaluate la preţul de 3.162.000 lei

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Municipiul Calarasi, str. Luceafarului, nr.
RON
159.588
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Municipiul Calarasi, Prel. Bucuresti, nr.
RON
217.620