APARTAMENT – Târgoviște

Descriere Proiect
Preț 61.993 RON
Tip Apartament
Județ Dâmbovița
Localitate Târgoviște
Adresa B-dul. Independenţei nr. 30, bl. 1 (UPET), et. 3
Dosar nr. 1675/2013
Dată licitație 1 aprilie 2020

Descriere

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 86, situat în Târgovişte, B-dul. Independenţei nr. 30, bl. 1 (UPET), et. 3, jud. Dâmboviţa, identificat cu nr. cad. 70740-C1-U48, întabulat în Cartea Funciară nr. 70740-C1-U48 a localităţii Târgovişte, compus din o cameră de locuit, baie, bucătărie, hol şi balcon, în suprafaţă construită de 24 m.p. şi o suprafaţă utilă de 20,94 m.p., împreună cu cota indiviză de 24/1680 din părţile şi dependinţele comune ale imobilului bloc, precum şi cota indiviză de 14/920 din terenul aferent imobilului bloc.

Licitatie Details