Apartament nr 8 1 camera 19,90 mp Bucuresti
RON
79.307

Preț:
79.307 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 3
Adresa:
Bucureşti, str. Matei Basarab, nr. 39, sc.1, et.3, sector 3
Nr. dosar:
1116/2016
Data licitației
29 martie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de APARTAMENTUL NR. 8 situat în Bucureşti, str. Matei Basarab, nr. 39, sc.1, et.3, sector 3, identificat cu număr cadastral 221684-C1-U1 (nr. cadastral vechi 4904/8), înscris în Cartea Funciară nr. 221684-C1-U1 (nr. CF vechi 63948) a Mun. Bucureşti Sector 3, compus din 1 cameră de locuit şi dependinţe (vestibul, baie, chicinetă), confort 3, semidecomandat, cu o suprafaţă utilă de 19,90 m.p. şi o suprafaţă totală de 19,90 m.p. împreună cu cota parte indiviză din părţile şi dependinţele comune ale clădirii şi cota indiviză echivalentă suprafeţei de 18,00 m.p., din terenul pe care se află edificată clădirea, dat în folosinţă pe perioada existenţei clădirii (conform notării din cartea funciară),
identificat şi descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Tractor marca John Deere, model 5100M, serie 1LV5100MHFK740135, având la bord 945,1 ore de
RON
162.471
vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, proprietatea debitorului SCORTAR ION,
RON
41.713