Apartament nr. 4 Ghermanesti Snagov
RON
115.970

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
115.970 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Ilfov
Localitate:
Snagov
Adresa:
comuna Snagov, sat Ghermăneşti, str. Mirăslău nr. 2, bl. P23, sc. 1, et. 1, judeţul Ilfov
Nr. dosar:
776/2013
Data licitației
13 februarie 2019

vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de apartamentul nr. 4, situat în comuna Snagov, sat Ghermăneşti, str. Mirăslău nr. 2, bl. P23, sc. 1, et. 1, judeţul Ilfov, identificat cu număr cadastral 571/1;1;4, întabulat în cartea funciară nr. 10742 a localităţii Snagov, compus din 2 camere şi dependinţe (vestibul, baie, bucătărie, cămară, debara, degajament, două balcoane şi boxă), în suprafaţă totală de 70,38 mp, conform releveu, precum şi dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 3,237% aferentă apartamentului, din suprafaţa comună a blocului şi terenul în suprafaţă de 21,33 mp, reprezentând cota indiviză de 3,237% aferentă apartamentului, ce a fost atribuit în folosinţă pe durata existenţei construcţiei

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 200885 a municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul
RON
41.371
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 3261 a comunei/
RON
468.900