Apartament nr 28 2 camere Bucuresti
RON
217.156

Preț:
217.156 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 31, bl. 4, sc. 2, et. 3, sector 1
Nr. dosar:
569/2017
Data licitației
05 iunie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 251536-C1-U93 a comunei/ oraşului/ municipiului Bucureşti Sector 1 şi numărul cadastral 251536-C1-U93, situat în Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 31, bl. 4, sc. 2, et. 3, sector 1, compus din APARTAMENT NR. 28, compus din două camere şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 42,55 m.p. şi o suprafaţă totală de 42,55 m.p., împreună cu cota parte indiviză de 0,621% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului bloc, care prin natura şi destinaţia lor sunt în coproprietatea forţată şi perpetuă a tuturor proprietarilor, precum şi cota parte indiviză de 0,621%, respectiv 7,13 m.p., din terenul pe care este edificată construcţia, atribuit în folosinţă.

Alte licitații

1. imobilul situat în Crevedia, jud. Dâmboviţa identificat cu număr cadastral 4383 înscris în
RON
110.762
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Berceni, tarlaua 25, parcela 62/18,19,
RON
553.659