Apartament nr 28 2 camere Bucuresti
RON
217.156

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
217.156 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 31, bl. 4, sc. 2, et. 3, sector 1
Nr. dosar:
569/2017
Data licitației
05 iunie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 251536-C1-U93 a comunei/ oraşului/ municipiului Bucureşti Sector 1 şi numărul cadastral 251536-C1-U93, situat în Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 31, bl. 4, sc. 2, et. 3, sector 1, compus din APARTAMENT NR. 28, compus din două camere şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 42,55 m.p. şi o suprafaţă totală de 42,55 m.p., împreună cu cota parte indiviză de 0,621% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului bloc, care prin natura şi destinaţia lor sunt în coproprietatea forţată şi perpetuă a tuturor proprietarilor, precum şi cota parte indiviză de 0,621%, respectiv 7,13 m.p., din terenul pe care este edificată construcţia, atribuit în folosinţă.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului
RON
131.124
Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul
RON
81.100