Apartament, Loc de parcare, Complex Cosmopolis, Stefanestii de Jos
RON
468.900

Preț:
468.900 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Ilfov
Localitate:
Stefanestii de Jos
Adresa:
Comuna Stefanestii de Jos, Linia de Centura nr. 50, Complex Cosmopolis, Faza 1, Bloc A6 (fost bloc A2), et. 4, jud. Ilfov
Nr. dosar:
1860/2018
Data licitației
25 februarie 2019

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 3261 a comunei/ oraşului/ municipiului Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov şi numărul cadastral 54/14/1/C1-U13, situat în Comuna Stefanestii de Jos, Linia de Centura nr. 50, Complex Cosmopolis, Faza 1, Bloc A6 (fost bloc A2), et. 4, jud. Ilfov, compus din APARTAMENT NR. 401, confort 1, decomandat, format din 1 (una) sufragerie plus bucătărie, 2 (doua) dormitoare, 2 (doua) bai, 1 (unu) hol si 1 (unu) balcon, în suprafață utilă de 83,12 m² și o suprafață totală de 88,46 m², inclusiv balcon de 5,34 m² (conform actelor de proprietate), impreuna cu cota indiviza de 3,47 % atât din părţile comune ale blocului formate din acces comun la nivelul solului, ghenă, casa scării si lift pe fiecare nivel, in suprafaţa de 650,33 mp, cat și din terenul aferent blocului cu număr cadastral 54/14/1 intabulat in Cartea Funciara nr.3245 a localităţii Stefanestii de Jos in suprafaţa de 749,81 mp, respectiv suprafaţa indiviza de 22,55 mp din părți comune şi suprafaţa indiviza de 26,02 mp din teren,

împreună cu LOCUL DE PARCARE in suprafaţa de 12,5  mp, identificat cu număr cadastral 54/18/2 (fosta parcare 2A2-3-2 conform numerotării stabilite iniţial de proprietar), intabulat in Cartea Funciara nr. 54289 a localităţii Stefanestii de Jos,

COTA INDIVIZĂ TOTALĂ de 0,0594 % – reprezentând o suprafață de 20,1126  m² teren –  formată din cota indiviză de 0,0401% aferentă apartamentului 401(fost b10) si cota indiviză de 0,0193% aferenta parcării cu nr cadastral 54/18/2 (fosta parcare 2A2-3-2) din imobilele reprezentând proprietatea comună, indiviză, forțată și perpetuă și corespunzătoare Fazei 1 din Complexul Rezidențial Cosmopolis – având numerele cadastrale 54/92/18, 54/92/19, 54/92/20, 54/92/21, 54/92/22, 54/92/23 intabulate în Cărțile Funciare cu numerele 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579 ale localității Ștefăneștii de Jos compuse din teren intravilan in suprafată totala de 33.859,5 m² si din construcțiile amplasate pe acestea cu destinația de piscină, având numerele cadastrale 54/82/19/C1 și 54/92/23/C1 în suprafață de 921  m² si respectiv 909  m² precum si o cotă indiviză totală de 0,0594% din spațiile verzi, locurile de joacă pentru copii, suprastructura, utilități (mai puțin cele care în conformitate cu legislația română intră în proprietatea furnizorilor de utilități), cele prevăzute mai sus având scop enumerativ și nu limitativ, precum si

COTA INDIVIZĂ TOTALĂ de 0,0594% – reprezentând o suprafață indiviză de 8,2246 m² de teren – formată din cota indiviză de 0,0401% aferentă apartamentului 401(fost b10) si cota indiviză de 0,0193% aferenta parcării cu nr cadastral 54/18/2 (fosta parcare 2A2-3-2) – din imobilul compus din teren în suprafață de 13.846,18 m², având destinație de cale de acces corespunzătoare Fazei I din Complexul Rezidențial COSMOPOLIS, având numărul cadastral 54/92/1, intabulat în Cartea Funciară nr. 2557 a localității Ștefîneștii de Jos

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 200885 a municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul
RON
41.371
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 3261 a comunei/
RON
468.900