Apartament cu 3 camere si dependinte
RON
277.698

Preț:
277.698 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 4
Adresa:
vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 217588-C1-U27 a municipiului Bucureşti sector 4 şi numărul cadastral 217588-C1-U27, situat în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 96-102, bl. H1, sc. 1, parter, ap. 3, sector 4, compus din compus din 3 camere şi dependinţe în suprafaţă utilă de 56,09 m.p., logie în suprafaţă de 3,78 m.p. şi logie în suprafaţă de 2,29 m.p., confort 1, semidecomandat şi cota parte indiviză de 1,41% din părţile şi dependinţele comune ale clădirii şi cota inidivză echivalentă suprafeţei de 5,92 m.p. din terenuş pe care se află edificată clădirea, dat în folosinţă pe perioada existenţei clădirii
Nr. dosar:
840/2018
Data licitației
31 octombrie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 217588-C1-U27 a municipiului Bucureşti sector 4 şi numărul cadastral 217588-C1-U27, situat în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 96-102, bl. H1, sc. 1, parter, ap. 3, sector 4, compus din compus din 3 camere şi dependinţe în suprafaţă utilă de 56,09 m.p., logie în suprafaţă de 3,78 m.p. şi logie în suprafaţă de 2,29 m.p., confort 1, semidecomandat şi cota parte indiviză de 1,41% din părţile şi dependinţele comune ale clădirii şi cota inidivză echivalentă suprafeţei de 5,92 m.p. din terenuş pe care se află edificată clădirea, dat în folosinţă pe perioada existenţei clădirii

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 20025 a comunei/ oraşului/ municipiului Suhaia, jud.
RON
133.669.963
imobilul identificat prin Cartea Funciară 209463 a comunei/ oraşului/ municipiului București,
RON
12.405.117