Apartament cu 2 camere, Bucuresti
RON
178.104

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
178.104 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
Bucureşti, str. Măgura Vulturului nr. 71, corp A, parter, ap. nr. 1, sector 2
Nr. dosar:
628/2018
Data licitației
19 martie 2019

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 223081-C1-U5 a comunei/ oraşului/ municipiului București, sector 2 şi numărul cadastral 223081-C1-U5, situat în Bucureşti, str. Măgura Vulturului nr. 71, corp A, parter, ap. nr. 1, sector 2, compus din din 2 camere şi dependinţe, în suprafaţă utilă de 34,35 m.p., terasă 5,12 m.p., în suprafaţă totală de 39,47 m.p. şi pivniţă în suprafaţă utilă de 10,92 m.p., împreună cu cota parte indiviză de 9,97% din părţile de folosinţă comune ale imobilului şi precum şi cota parte indiviză de 27,59 m.p. din terenul aferent imobilului bloc, aflat în proprietate.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului
RON
131.124
Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul
RON
81.100