Apartament cu 1 camera, Popeşti-Leordeni
RON
131.124

Preț:
131.124 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Ilfov
Localitate:
Popesti Leordeni
Adresa:
Popeşti-Leordeni, Strada Amurgului nr. 30B, bl. 1, et. 1, jud. Ilfov, Lot 1
Nr. dosar:
917/2018
Data licitației
29 martie 2019

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului Popeşti-Leordeni, jud. Ilfov şi numărul cadastral 120327-C1-U4, situat în Popeşti-Leordeni, Strada Amurgului nr. 30B, bl. 1, et. 1, jud. Ilfov, Lot 1, compus din APARTAMENT NR. 2, compus din: 1 (una) cameră de locuit și dependințe, având o suprafaţă utilă de 27,37 m.p., plus balcon – 1,63 m.p. şi o suprafaţă totală de 29,00 m.p., împreună cu o cotă parte indiviză de 3,31% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului care prin natura şi destinaţia lor sunt în coproprietate comună, perpetuă şi forţată şi dreptul de proprietate asupra cotei părți de 3,31%, respectiv suprafaţa de 21,32 m.p. din terenul în suprafaţă totală de 644 m.p. pe care este edificată construcţia, împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei părţi de 1/21 reprezentând suprafaţa de 3,385 m.p. din cota parte de 8,67%, respectiv din suprafaţa de 71,10 m.p., din imobilul situat în oraş Popeşti-Leordeni, jud. Ilfov, tarla 54/6, parcela 27, compus din teren în suprafaţă de 819 m.p. (820 m.p. conform actelor de proprietate), liber de construcţii, identificat cu număr cadastral 111749, întabulat în Cartea Funciară nr. 111749 a localităţii Popeşti – Leordeni, jud. Ilfov, ce are ca destinaţie drum de acces.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului
RON
131.124
Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul
RON
81.100